Goed onderwijs is de sleutel tot welzijn en welvaart en opent een wereld van opportuniteiten voor degenen die ervan kunnen genieten. Het zorgt ervoor dat iedereen kan bijdragen aan een progressieve, gezonde samenleving. Leren komt ieder mens ten goede en moet dus voor iedereen beschikbaar zijn. Daarom streven onze onderzoeksprojecten kwaliteitsvol onderwijs na waarbij gelijke toegang verzekerd is en levenslang leren bevorderd wordt voor iedereen.

Samen sterker opleiden!

Het expertisecentrum Onderwijsinnovatie wordt gekenmerkt door:

  • Een praktijkgerichte en vraag gestuurde werking (Probleemstellingen of vragen vanuit het onderwijswerkveld staan centraal)
  • Staat garant voor een brede onderzoeksexpertise (vernieuwend in diverse, actuele onderwijsthema’s: STEM, Taal, Digitaal, Zorg en Diversiteit, Cultuur)
  • Onderzoek en dienstverlening op maat (met aandacht voor toegankelijkheid, welbevinden en betrokkenheid)
  • Duurzame samenwerking met de partners
  • Kruisbestuivend (onderzoekers, practici, bedrijven)

 

Lamp tussen proppjes papier

Vertrekken van vragen uit het werkveld

Bij het selecteren, uitwerken en valoriseren van onderzoeksprojecten binnen het ExpertiseCentrum Onderwijsinnovatie (EC OI) staat het optimaliseren van onderwijskwaliteit centraal. Hiervoor wordt de kaart getrokken van ‘onderwijsonderzoek’, wat moet leiden tot wetenschappelijke kennis die effectief benut wordt in de praktijk.

In die zin vertrekt het onderzoek altijd vanuit een vraag of probleemstelling die leeft in die onderwijspraktijk. Het aftoetsen van de maatschappelijke meerwaarde van onderzoeksprojecten is daarom van cruciaal belang

studenten groep

Meerwaarde voor partners in onderwijs

Het spreekt voor zich dat we ook veel belang hechten aan de valorisatie van het onderzoek binnen het curriculum van de lerarenopleiding, maar ook daarbuiten. Dit gebeurt via publicaties, begeleidingstrajecten en navormingen voor het werkveld en samenwerking met partners binnen en buiten het onderwijsveld (vb. bedrijven, jongerenorganisaties, bibliotheken, …). 

Het onderzoek focust zich op 5 relevante thema's: namelijk cultuur op school, digitaal leren, zorg en diversiteit, STEM en Taal in het onderwijs.

Contact

Expertisecentrum onderwijsinnovatie

Kristof Van De Keere


e-mail: kristof.vandekeere@vives.be

gsm: +32 479 821 730