Hogeschool VIVES ontstond uit het samengaan van twee hogescholen in West-Vlaanderen, KHBO in het noorden van de provincie en KATHO in het zuiden. KHBO en KATHO ondertekenden op 23 juni 2010 een intentieverklaring tot samenwerking. De fusie en de naam werden aangekondigd op 21 december 2012.

KHBO en KATHO waren eerder ontstaan in 1995. Het decreet van 13 juli 1994 over de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap bepaalde immers dat bestaande onderwijsinstellingen zich moesten verenigen in grotere, multidisciplinaire entiteiten. In heel Vlaanderen werden 162 instellingen voor hoger onderwijs samengevoegd tot negenentwintig hogescholen.

In Noord en Zuid

Vijf hogescholen uit Noord-West-Vlaanderen beslisten in 1995 om zich te verenigen in de Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende (KHBO): het Hoger Technisch Instituut (Brugge), het Hoger Technisch Instituut (Oostende), de Katholieke Industriƫle Hogeschool West-Vlaanderen (Oostende), de Sint-Andreasnormaalschool (Brugge) en het Sint-Jansinstituut voor Verpleegkunde (Brugge). De verschillende Brugse campussen werden in 2008 samengevoegd met een directie en administratie in een nieuw gebouw aan de Xaverianenstraat.

In het zuiden van de provincie ontstond, eveneens in 1995, de Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen (KATHO) uit de samenvoeging van het Hoger Instituut voor Verpleegkunde en Biotechnologie (HIVB) in Roeselare, de Regentenschool-Normaalschool (Reno) in Torhout, het Pedagogisch Hoger Onderwijs (PHO) in Tielt en de vier hogescholen op de Campus Technisch Hoger Onderwijs (Catho) in Kortrijk: het Hoger Handels- en Taleninstituut (Hantal), het Hoger Instituut voor Verpleegkunde (HIVV), het Instituut voor Psychosociale Opleiding (Ipsoc) en het Vrij Hoger Technisch Instituut (VHTI). De verschillende departementen van KATHO in Kortrijk kregen in het voorjaar van 2004 een nieuw kloppend hart met de opening van het gebouw 't Forum.

Bachelors en graduaten

Een eerste kiem voor de fusie van KHBO en KATHO werd gelegd in 2002, toen beide hogescholen toetraden tot de Associatie KU Leuven, een netwerk van kwaliteitsvolle hogeronderwijsinstellingen verspreid over Vlaanderen en Brussel.

Toen op 18 september 2013 het eerste academiejaar van Hogeschool VIVES van start ging, was VIVES meteen een van de grootste hogescholen van Vlaanderen. In 2017 verhuisde de lerarenopleiding van Tielt naar Kortrijk, zodat VIVES vanaf toen beschikte over zes studiegebieden in vijf studentensteden: biotechniek (in Roeselare), gezondheidszorg (in Brugge, Kortrijk en Roeselare), handelswetenschappen en bedrijfskunde (in Brugge en Kortrijk), industriƫle wetenschappen en technologie (in Brugge, Kortrijk en Oostende), onderwijs (in Brugge, Kortrijk en Torhout) en sociaal-agogisch werk (in Kortrijk).

In 2018 keurde het Vlaams Parlement een decreet goed waardoor de graduaatsopleidingen van de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO's) voortaan in het opleidingsaanbod van de Vlaamse hogescholen werden opgenomen. Hierdoor kun je sinds 2018 aan Hogeschool VIVES, naast meer dan dertig bacheloropleidingen, ook ruim twintig graduaatsopleidingen volgen.

Oude foto technisch instituut
Oude foto gebouw
Oude foto gebouw
Oude foto gebouw