Care for your future - Quote VIVES

Dankzij het vertrouwen van de toenmalige directie in deze nieuwe onderwijsmethode kon overgegaan worden tot aankoop van de benodigde HFPS ‘manikins’ en het inrichten van 2 simulatielokalen. Gelijklopend hiermee werd tevens geïnvesteerd in de opleiding van docenten om deze nieuwe onderwijsmethode op correcte manier toe te passen en te introduceren binnen het curriculum van de opleidingen verpleegkunde en vroedkunde.

Na het uitrollen van simulatie over alle VIVES-campussen heen, werd besloten om het VIVES SimLab op te richten dat alle simulatieactiviteiten coördineert en opvolgt. Het VIVES SimLab werkt nauw samen met verschillende partners en staat ook in voor vorming van externen die betrokken zijn in simulatie.

Missie

Via simulatie draagt SimLab bij aan de opleiding van professionele hulpverleners om zo de kwaliteit van de zorg en patiëntveiligheid in het werkveld te optimaliseren. Simulatieonderwijs is een repetitie op een waarheidsgetrouwe gebeurtenis waar in een veilige context geoefend wordt ter voorbereiding op het werkveld. Het simuleren van een realiteitsgetrouwe zorgomgeving laat ook bedrijven toe om hun productontwikkeling te optimaliseren alvorens deze in het werkveld ingezet worden.

Visie

De visie van het SimLab sluit naadloos aan op de onderwijsvisie van VIVES die levenslang leren stimuleert. De woorden drive, connectie en innovatie staan in deze onderwijsvisie centraal.

Drive

SimLab ondersteunt de deelnemer om het beste uit zichzelf te halen. Bij simulatie gaan we ervan uit dat fouten maken mag. De veilige omgeving die het SimLab biedt, zet de deelnemer aan om te durven en te doen. De debriefing achteraf laat toe dat er geleerd wordt uit de gemaakte fouten. Door een belangrijke (zelf)reflectiecomponent toe te voegen, wordt de deelnemer ook de regisseur van zijn eigen professionalisering. Dankzij de gecontextualiseerde simulatie, waarbij theoretische en klinische inhouden samenkomen, wordt de switch van de deelnemer als kennisconsument naar de deelnemer als actieve en geëngageerde lerende versterkt.

Connectie

In het VIVES SimLab leren we van en met elkaar door actief in dialoog te gaan met het werkveld, onderzoeksveld en de maatschappij. Door de combinatie van theorie en praktijk draagt simulatie bij tot geïntegreerd leren. De deelnemer kan ook getraind worden in het interprofessioneel samenwerken.

Innovatie

Het innoverende karakter van VIVES SimLab uit zich voornamelijk in de integratie van Crisis Resource Management (CRM) en Human Factors / Non Technical Skills binnen de simulatie setting. Dit overstijgt het aanleren van technische vaardigheden en gaat dieper in op organiseren, coördineren, communiceren, leiderschap en teamwork. Dit zijn belangrijke eigenschappen die de professionele identiteit van de deelnemers versterkt. VIVES SimLab wil ook een trendsetter zijn op gebied van praktijkgericht onderzoek in het domein van simulatie.