Gebouw met VIVES-logo

De grootste hogeschool van West-Vlaanderen

VIVES heeft campussen in vijf studentensteden in West-Vlaanderen, in Brugge en Oostende (VIVES Noord) en in Kortrijk, Roeselare en Torhout (VIVES Zuid). Onze hogeschool biedt opleidingen aan in zes studiegebieden: biotechniek, gezondheidszorg, handelswetenschappen en bedrijfskunde, industriële wetenschappen en technologie, onderwijs en sociaal-agogisch werk.

VIVES telt 17.000 studenten, 1.500 personeelsleden en 1.000 expert-gastdocenten uit het werkveld. Zes expertisecentra ondersteunen ondernemingen en organisaties met onderzoeksprojecten.

De organisatiestructuur

De organisatiestructuur van VIVES kan je onderaan deze pagina visueel voorgesteld zien. Hier lijsten we de leden van de verschillende raden en comités op.

Directieraad

ad interim algemeen directeur:

Maria De Smet (voorzitter)

directeur financiën en HR:

Dylan Peere

directeur infrastructuur en facilities:

Lieven Vandebuerie

directeur marketing en communicatie:

Marianne Vereecke

directeur onderwijsbeleid en internationalisering:

Patricia Waerniers

directeur studentenzaken, informatie en technologie:

Bianca Corneillie

directeur gezondheidszorg en sociaal-agogisch werk:

Veerle Dekocker

directeur handelswetenschappen, bedrijfskunde en toegepaste informatica:

Johan De Langhe

directeur technologie en biotechniek:

Veerle De Mey

directeur onderwijs:

Noël Selis

directeur onderzoek en valorisatie:

Isabel Vanslembrouck

directeur levenslang leren:

Jan Vandekerckhove

directeur evenementen, publiekswerking en protocol

Larissa Deblauwe

algemeen secretaris:

Alain Vossaert

Het Bestuur

Voorzitter: Lieven Danneels

Frank Baert

Rita Barilla

Eric De Bruyne

Maria De Smet (ad interim)

Piet Desmet

Minou Esquenet

Ann Gaeremynck

Julie Lietaer

Mieke Naessens

Henri Peirs (student-bestuurder)

Kate Sauer

Patrick Vandierendonck

Algemene Vergadering

Voorzitter: Lieven Danneels

Auditcomité

Voorzitter: Ann Gaeremynck

Remuneratie- en benoemingscomité

Voorzitter: Frank Baert