Je kunt vrijstellingen aanvragen op basis van een EVK (eerder verworven kwalificatie) en op basis van een EVC (eerder verworven competentie). Aangezien elke student een andere voorgeschiedenis heeft, wordt dossier per dossier bekeken voor welke vrijstellingen je in aanmerking komt en wordt er een individueel studieprogramma opgesteld.

Vrijstellingen op basis van een EVK

Je kunt een vrijstelling verkrijgen van een (deel van een) opleidingsonderdeel als je beschikt over een eerder verworven kwalificatie (EVK). Een EVK is een studiebewijs dat aantoont dat je de kennis en vaardigheden hebt verworven die verbonden zijn aan dat (deel van een) opleidingsonderdeel.

Voorbeelden van eerder verworven kwalificaties zijn:

 • een diploma van een andere opleiding van het hoger onderwijs;
 • een creditbewijs (een bewijs dat je geslaagd bent in een opleidingsonderdeel van een andere opleiding);
 • een getuigschrift van een opleiding buiten het reguliere onderwijs (b.v. onderwijs sociale promotie, VDAB, conservatorium) die met goed gevolg is afgesloten met een examen.

Een bewijs van deelname aan een vorming of opleiding wordt niet beschouwd als een kwalificatie. Je moet dus een examen hebben afgelegd dat uitmondde in een formeel attest. Let op:

 • je kunt alleen een vrijstelling aanvragen voor volledige opleidingsonderdelen of voor delen van opleidingsonderdelen die als dusdanig in de opleidingstabel zijn opgenomen;
 • je kunt tot 15 oktober een vrijstelling aanvragen (of tot drie weken na je inschrijving) als het opleidingsonderdelen betreft die gedoceerd worden in het eerste semester. Voor opleidingsonderdelen die enkel gedoceerd worden in het tweede semester, moet de aanvraag binnen zijn voor 20 februari;
 • ook studiebewijzen die niet in België zijn verworven, kunnen in aanmerking komen;
 • kwalificaties die je verworven hebt in het secundair onderwijs, komen niet in aanmerking;
 • een vrijstelling door VIVES toegekend op basis van een EVK, is alleen geldig in de opleidingen van VIVES.

Klik hier voor meer informatie over EVK voor bachelors.

Klik hier voor meer informatie over EVK voor graduaten.

Vrijstellingen op basis van een EVC

Je kunt een vrijstelling krijgen op basis van een eerder verworven competentie (EVC). Een EVC betekent dat je over een geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes beschikt dat relevant is voor een competentie in de opleiding, maar dat je om dat te staven geen studiebewijs kunt voorleggen, zoals:

 • relevante werkervaring;
 • ICT-vaardigheden;
 • de kennis van een vreemde taal.

Let op:

 • je kunt alleen een bekwaamheidsonderzoek aanvragen voor competenties zoals die aan bod komen in een opleiding / opleidingsonderdeel;
 • na aanmelding wordt een toetsingsprocedure (of bekwaamheidsonderzoek) gestart. Bij een positief resultaat krijg je een bekwaamheidsbewijs voor de reeds verworven competenties. Dit bewijs van bekwaamheid is geldig in alle instellingen van de Associatie KU Leuven. Aan de hand van dit bewijs kan de verantwoordelijke van een specifieke opleiding kijken welke vrijstelling(en) je eventueel kan krijgen;
 • het verwerven van een bekwaamheidsbewijs is niet gratis. Je betaalt 55 euro als instapkost. Het eigenlijke bekwaamheidsonderzoek van een of meerdere competenties van een bacheloropleiding kost je 50 tot maximaal 590 euro, afhankelijk van de complexiteit van het bekwaamheidsonderzoek.

Klik hier voor meer informatie over EVC voor bachelors.

Klik hier voor meer informatie over EVC voor graduaten.

Meer info nodig?

Voor meer informatie kun je ook altijd contact opnemen met een van onze studie- en trajectbegeleiders. De studie- en trajectbegeleiders helpen je graag met antwoorden op al je vragen.

ECTS-fiches

Een ECTS-fiche is een soort van identiteitskaart van een opleidingsonderdeel. In zo’n fiche kom je te weten wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal …) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden. Je komt te weten voor hoeveel procent van de punten een examen meetelt, wat je mag gebruiken op het examen en soms zelfs welk type vragen je kunt verwachten.

Waar studeren?