Is deelname aan bepaalde onderwijsactiviteiten of examens moeilijk? Heb je specifieke noden omwille van een functiebeperking of leerstoornis. Combineer je jouw studies met topsport, een gezin, werk of de zorg voor iemand anders? Dan kan je met een statuut beroep doen op onderwijs- en examenfaciliteiten

Een statuut aanvragen

Extra drempels

Misschien bevind je je in een nog andere situatie? Je hebt een gezin, je bent anderstalig of er zijn andere omstandigheden die je studies bemoeilijken. Klop dan zeker aan bij de studie- en trajectbegeleider. Ook andere bijzondere situaties kunnen een reden zijn voor het toekennen van faciliteiten. Samen met jou bekijken we, met de nodige discretie, wat jouw vragen zijn en hoe we hier als school op in kunnen spelen zodat je maximale kansen krijgt.

Wist je dat 8% van de studenten in VIVES onderwijs- en examenfaciliteiten aanvraagt?

Contacteer je studie- en trajectbegeleider

Klik op het studiegebied waar jij je opleiding volgt of wil volgen.