Wetenschapscommunicatie is in de huidige samenleving belangrijker dan ooit. Het bestrijdt desinformatie, fake news en complottheorieën. Het praktijkgericht onderzoek van Hogeschool VIVES is gericht op maatschappelijke belangen, onder andere voor bedrijven, lokale besturen en de burger in het algemeen.

Het is belangrijk dat onderzoeksresultaten vlot naar de samenleving doorstromen.  Zo vergroten we het maatschappelijk draagvlak voor wetenschap en technologie. Het is de dienst wetenschapscommunicatie binnen Hogeschool VIVES die hierin ondersteuning biedt om de kennis over wetenschap en technologie tot bij het brede publiek te brengen.

Onze onderzoekers en docenten zijn experts in hun vakgebied en zijn dagelijks in de weer om hun onderzoek ten dienste te stellen van de maatschappij en in dialoog te gaan. Vele van hen willen verworven kennis, zowel tijdens als na een project, overbrengen naar de buitenwereld. Echter, onderzoek kan slechts gecommuniceerd worden als deze behapbaar is voor mensen die er geen expert in zijn. De taak van dienst wetenschapscommunicatie is het stimuleren en ondersteunen van VIVES-onderzoekers en docenten om het brede publiek (1) te betrekken in hun onderzoek, (2) te informeren en te inspireren met hun onderzoek (3) het stimuleren van jongeren voor STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics).

Citizen science

Een voorbeeld van het betrekken van burgers bij onderzoek (citizen science) is het ‘Smartwaterland project’, in samenwerking met de stad Roeselare en meer bepaald leerlingen van Roeselaarse scholen, pluviometers 3D printen en inzetten om regenhoeveelheid, met betrekking tot klimaatopwarming, te gaan opmeten. Meer info: smartwaterland

Een ander voorbeeld is de “slimme bomenkaart” ontwikkeld vanuit het project amai! Die burgers wil betrekken bij de ontwikkeling van artificiële intelligentie toepassingen. Deze kaart, ontwikkeld door Urban Forestry Lab (Vives Hogeschool) en Eurosense, wil bomen beter in zetten in de strijd tegen klimaatverandering. Meer info: AMAI! -Slimme Bomenkaart

Wetenschapsbar

Daarnaast worden onderzoekers en docenten gemotiveerd om hun onderzoek naar buiten te brengen onder meer via sociale media of bijvoorbeeld als spreker in de ‘Wetenschapsbar’. De 'Wetenschapsbar' is een gezellige samenkomst om je, met een kopje koffie, te laten inspireren door VIVES-onderzoekers, externe onderzoekers en bedrijven, die met passie hun onderzoeksprojecten met je delen. Iedereen is welkom! Zowel externen uit organisaties, docenten en leerkrachten, studenten hoger onderwijs of leerlingen secundair onderwijs, … We organiseren dit 6 keer in een jaar. De ‘Wetenschapsbar’ biedt een laagdrempelige manier om meer te weten te komen over maatschappelijk relevant praktijkgericht onderzoek, zoals de zorg voor en door de hond als welzijnspartner. Meer info zie:  WETENSCHAPSBARS  

Dag van de Wetenschap

In 2022 ging de ‘Dag van de Wetenschap’ door op 27 november en kreeg VIVES bijna 2000 bezoekers over de vloer, in de campussen Kortrijk, Roeselare en Brugge. Tijdens deze dag konden deelnemers 74 standen en workshops bezoeken die uitleg gaven over onderzoek, technologie en wetenschap.

Bovendien engageert VIVES zich om op bestaande events, zoals bijvoorbeeld Technoboost, de SETT-beurs en Makerfair, workshops en experimenten te demonstreren voor een divers publiek. Meer nog, VIVES gaat regelmatig langs bij scholen en biedt ook workshops en educatieve inspiratiemomenten aan.

Kinderen en jongeren warm maken voor STEM

Vlaanderen heeft een enorme nood aan STEM-profielen. Heel veel bedrijven hebben een groot tekort aan die STEM-profielen en hier willen we met VIVES iets aan veranderen. We willen jongeren een bewustwording voor STEM bijbrengen en aantonen dat dit iets voor hen kan zijn. VIVES doet dit zowel via een curriculum gebonden aanbod, binnen het kwalitatief STEM-onderwijs-onderzoek als onderdeel van het Expertisecentrum onderwijsinnovatie, als via een extra-curriculair aanbod via de dienst wetenschapscommunicatie. Deze laatste zet heel hard in op het creëren van een draagvlak bij kinderen en jongeren voor Science, Technology, Engineering en Mathematics (STEM) op dit extra-curriculair of anders gezegd vrije tijdsniveau. Zo is VIVES erkend als één van de 10 VLAIO STEM-partnerschappen binnen Vlaanderen en is erkend als STEM-academie: de techniekacademie. Meer info www.techniekacademie.be. De techniekacademie organiseert boeiende, buitenschoolse STEM-ervaringen voor de Vlaamse jeugd in samenwerking met 108 gemeentes in West- en Oost-Vlaanderen, een vrije tijds STEM-aanbod voor kinderen van 8-12 jaar op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. Daarnaast zijn er STEM-kampen én projecten als Repair Teens, dat jongeren van 12-14 jaar laat kennis maken met circulaire economie, herstel en onderhoud (www.repairteens.be) en Youth in STEM (www.youthinstem.be) voor jongeren van +16j. In totaal bereikt het STEM-partnerschap jaarlijks 5500 deelnemende kinderen en jongeren via dit partnerschap.

Bovendien is er in VIVES de VIVES LEGO® Innovation Studio. Deze organiseert workshops voor kinderen en jongeren om deze te leren programmeren en technisch te leren denken met LEGO® education materiaal. Deze Studio is organisator voor de regionale finale van de FIRST® LEGO® League. Deze internationale wedstrijd zet via LEGO® jongeren aan om technisch, onderzoekend en computationeel te denken.

Last-but-not-least is dienst wetenschapscommunicatie medeorganisator van de Robocup-junior en coördinator van de Vlaamse STEM-olympiade, die jaarlijks 60.000 deelnemers heeft.