Hogeschool VIVES transformeerde de huidige bibliotheken naar de CoCon. CoCon is dé centrale plek binnen VIVES waar ontmoeting, inspiratie, creativiteit, kennisontwikkeling en kennisdeling centraal staan. Op deze plekken worden studenten èn medewerkers maximaal ondersteund in de ontwikkeling van hun digitale, taal- en informatiecompetenties.

Zoek op Limo

OPENINGSUREN

Tijdens de lesweken:

CoCon Brugge en CoCon Kortrijk: elke weekdag van 8u tot 17u30, op vrijdag is CoCon open tot 17u.

CoCon Roeselare en CoCon Torhout: mail cocon@vives.be.

Graag ondersteuning vanop eender welke locatie? Mail cocon@vives.be of contacteer ons telefonisch via 056 26 40 94 (Kortrijk) of 050 30 52 52 (Brugge).