Met sTimul zet VIVES volop in op zorgethiek in de gezondheidszorgopleiding, dienstverlening op maat en onderzoek. Door dienstverlening aan te bieden, wil sTimul ervoor zorgen dat de kennis die in VIVES wordt opgebouwd vanuit de praktijk over zorgethiek met het werkveld wordt gedeeld.

sTimul is hét zorgethisch lab dat zorgverleners, leidinggevenden en studenten uit de zorg- en welzijnsorganisaties het perspectief van zorgontvangers en zorgverleners laat verkennen. Dit doen we aan de hand van prikkelende ervaringsgerichte methodieken. Het doel van sTimul is om deze ethische reflectie te stimuleren zowel in het onderwijs (dus bij de studenten) als in het werkveld (zorgverleners en leidinggevenden in de praktijk). Zorgethiek vergt reflectie en dit is precies wat sTimul doet!

 

Omgeving

Ervaren is het (werk)woord in ons aanbod.

sTimul stelt bloot aan de ervaringen van de zorgontvanger (bv. ervaar de beperkingen via het verouderingspak en slechtziende brillen of ervaar dementie via het opzetten van een VR bril Into D'mentia of via forumtheater) gevolgd door een zorgethische reflectie.

Daarnaast gaat sTimul de kant van de zorgverlener exploreren en bieden we de ervaring aan om in dialoog te gaan over moeilijke dilemma's in de zorg aan de hand van de dialoogsleutels uit het boek ('Zorgen zonder je hart te verliezen.' Vanlaere, 2022).

Er kan uiteraard een aanbod op maat uitgewerkt worden. 

Praktijkgericht onderzoek staat hoog in de prioriteitenlijst.

Via de onderzoeksgroep Care Ethic wordt gezocht in een PWO naar wat spontane zorg teweeg brengt en hoe deugddoend dit kan zijn voor zorgontvanger en zorgverlener. 

ETHCOM is de naam van het ERASMUS+ project, geleid door UCLL, waar sTimul samen met de partners uit Finland, Polen en Portugal op zoek gaan naar de ethische competenties van verpleeg- en vroedkundigen om goede zorg te verwezenlijken. 

Via een samenwerking met Koning Boudewijn Stichting krijgt relatiegerichte zorg aan de hand van het Tubbe-model een permanente plaats in het zorgonderwijs in gezondheids- en welzijnszorg. Scholen en stagementoren kunnen gratis vorming krijgen hierover.

Navorming in het posthogeschoolaanbod mag niet ontbreken.

In het postgraduaat zorgethisch coach kan sTimul zich ten volle uitleven in het vormen van stevige zorgethische ankers op de werkvloer. Deze coaches begeleiden medewerkers om hun krachten in te zetten in het omgaan met zorgethische dilemma's en dat zijn er tientallen op een dag. Dit versterkt het engagement omdat de dialoog niet uit de weg wordt gegaan. 

sTimul werkt samen met Continue in postgraduaat geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, geriatrie, zorgmanagement, peri-operatieve zorg, diabeteseducator,...

 

grondplan