VIVES is een katholieke hogeschool. Die identiteit is onopvallend aanwezig, maar tegelijkertijd altijd zichtbaar. Die identiteit is een sterkte die vooral handen en voeten krijgt in wat geïnspireerde mensen voor elkaar en anderen doen. Zo functioneert die als een bindmiddel dat in onbevangenheid de dialoog met de ander aangaat, niet om te overtuigen van zijn grote gelijk, maar om mensen weerbaar te maken in deze complexe samenleving.

Standbeeld Vives

Een identiteit maak je nooit alleen. Die geef je gestalte samen met anderen. Dan pas krijgt ze diepgang. Het is denken en discussiëren, altijd over die ene vraag: wie zijn we eigenlijk? Een eenduidig antwoord ligt hier niet voor de hand. Zelfs al worden er bepaalde modellen aangereikt, dan nog is het struikelen en weer opstaan bij de implementatie ervan. Daarom vinden wij jouw visie belangrijk. We willen je horen, we willen onze mening met die van jou confronteren, we willen ons laten uitdagen, om dan een vorm van eensgezindheid te bereiken: wie willen we niet, maar vooral wél zijn?

Denk erover mee. Maak ons je interesse kenbaar. Dan brainstormen wij graag samen met jou en anderen over de VIVES-identiteit. Onze identiteit.

Juan Luis Vives

De naam van onze hogeschool, VIVES, verwijst naar Juan Luis Vives (Valencia, 1492 of 1493 – Brugge, 1540). Vives geldt als de grootste Spaanse geleerde van de 16e eeuw en was na Erasmus de belangrijkste vertegenwoordiger van het humanisme in de Nederlanden. Vives stond vooral ook bekend als onderwijsdeskundige. Zijn ideeën lagen mee aan de basis van moderne opvattingen over onderwijs, psychologie en pedagogie, en hij was daarnaast ook een voorstander van een Verenigd Europa.

Hij leefde vrijwel zijn heel actieve leven in de Nederlanden. Zo leefde hij een tijdlang in Leuven, waar hij actief was als gastdocent aan de universiteit. Hij leefde van 1523 tot 1528 afwisselend in Brugge en Engeland, en de laatste 12 jaar van zijn leven vooral in Brugge. Dat waren ook de productiefste jaren als auteur. Hij werd begraven in de Brugse Sint-Donaaskerk. Ter hoogte van de O.L.V.-kerk staat er ook een borstbeeld van Vives.

VIVES SPES

Inspiratie

VIVES SPES is de pastorale werkgroep van de hogeschool VIVES. SPES is een letterwoord dat staat voor SPiritualiteit, Ethiek en Samenleving. Vanuit die driesprong ontstaat een gesprek met studenten en medewerkers, en met iedereen die zich met VIVES verbonden weet. VIVES SPES kiest voor het model van de dialoogschool. VIVES is ingebed in de christelijke traditie. Dit houdt in dat de hogeschool zijn studenten en medewerkers aanspoort om zich te engageren voor een zorgzame leer- en leefomgeving. VIVES verwacht dat elk dit doet vanuit zijn of haar levensbeschouwing, in kritisch-constructieve dialoog met het christelijk verhaal dat de hogeschool inspireert. SPES wil vooral nabij zijn – letterlijk en figuurlijk, zichtbaar en voelbaar.

Ondertussen vind je VIVES SPES ook op Facebook. Door aan dit sociaal medium deel te nemen, kunnen we onverwachte bezoekers, maar vooral studenten en medewerkers bemoedigen en bekrachtigen met zinvolle teksten, foto’s, overwegingen of uitnodigingen naar diepgravende lezingen. Het aantal ‘likes’ en bezoekers van onze pagina vertolken de nood aan en de appreciatie van zingeving. Zeker op belangrijke christelijke momenten of bij treffende actuele gebeurtenissen willen wij inspiratie proberen te bieden.

Jaarwerking

In het eerste semester gaat de lezingenreeks In Search of Humanity van start. Studenten van VIVES krijgen de kans om in hun keuzepakket dit bijkomend vak levensbeschouwing aan te stippen, waaraan opdrachten ter evaluatie gekoppeld zijn. Voor de afstandsstudenten worden deze lezingen gefilmd en op het digitaal leerplatform Toledo geplaatst. Deze boeiende, gratis lezingen staan bovendien open voor externen.

In november vindt ook een herdenkingsviering plaats voor de overledenen binnen de VIVES-familie. Ze wordt opgevat als een bezinning, met aandacht voor woord, muziek, beeld en een doe-moment. Het kan ons enkel gelukkig stemmen dat we iets kleins kunnen betekenen voor wie erbij is.

Bij de sterke momenten van het kerkelijk jaar gebeurt er heel wat visualisatie in de verschillende campussen. Waar nodig, willen we elk genomen initiatief ondersteunen of terug op gang brengen. We opteren hiervoor duidelijk voor een alternatief, dat de student, een docent, een toevallige passant, aan het denken zet.

Standpunten rond identiteit

Standpunt over het dragen van religieuze symbolen

VIVES respecteert het dragen van religieuze symbolen in de hogeschool. Alleen wanneer er doorslaggevende argumenten zijn, gaat VIVES samen met de student of medewerker op zoek naar mogelijke alternatieve oplossingen. Doorslaggevende argumenten kunnen betrekking hebben op herkenbaarheid, competenties (medewerkers) en te bereiken leerresultaten (studenten), veiligheid, hygiëne en een belemmering in het uitoefenen van de kernactiviteiten van hogeschool VIVES.

Bij activiteiten buiten de hogeschool gelden de regels zoals ze voorgeschreven worden door de externe instantie (bedrijf, organisatie, stageplaats,…) en wordt er van medewerkers en studenten verwacht dat zij zich inpassen in het beleid van de externe instantie. VIVES engageert zich om partners te zoeken die dezelfde visie delen rond het dragen van religieuze symbolen.

Stille ruimte

Stille ruimte VIVES Brugge Xaverianenstraat

In het gebouw van VIVES Brugge Xaverianenstraat heeft kunstenares Christine Deboosere in overleg met de architecten Bosschem en De Vloed een stille ruimte vorm gegeven. Die is niet centraal gelegen alsof ze het kloppende hart van de campus zou zijn. Integendeel, ze situeert zich helemaal bovenaan als een soort nest. De ruimte is ook niet ingericht als een kapel, maar bedoeld als een plek waar studenten en docenten het drukke campusgebeuren even terzijde kunnen laten om vanuit hun eigen levensbeschouwing op adem te komen en zichzelf terug te vinden.

Op een subtiele wijze is hier ook een verwijzing naar het bijbels-christelijke verhaal. Er is niet alleen de loopbrug die de bezoeker geleidelijk naar de veilige ruimte (of is het een ruim?) leidt. In de kamer zelf raakt hij even gedesoriënteerd door elkaar opeenvolgende schuine vlakken. Dit gevoel slaat meteen om in geborgenheid. Het natuurlijke licht doorheen de koepel van het grote gebouw wordt hier blauw, ’s avonds zwart. Is dit een verwijzing naar de zee of naar de lucht? Of refereert deze ruimte aan de moederschoot, de baarmoeder waarin het leven groeit? Met dit concept is de kunstenares erin geslaagd om van een niet voor de hand liggende locatie een bijzondere meditatieruimte te maken.

Aureus VIVES

Jaarlijks proclameert VIVES een verdienstelijk persoon tot Aureus VIVES. Die eretitel wordt toegekend op basis van meerdere criteria, waaronder de grote maatschappelijke verdiensten van betrokkene op het nationale en/of het internationale forum, zijn/haar humaan gedachtengoed en intellectuele uitstraling, zijn/haar voorbeeldfunctie en blijvende inspiratie voor de ganse gemeenschap en inzonderheid voor al diegenen die verbonden zijn aan Hogeschool VIVES.

Internationaal

Wie aan hogeschool VIVES studeert, zal tijdens zijn opleiding op tal van manieren in contact komen met internationale competenties. West-Vlaanderen, Vlaanderen en zelfs België zijn uiteindelijk maar kleine stipjes op de wereldkaart en welk soort beroep je later ook gaat uitvoeren, in binnen- of buitenland, de kans is groot dat je daarbij internationale contacten op zult doen en met mensen uit andere landen en werelddelen in contact zult komen.

Alle studenten van VIVES komen in alle studiegebieden in contact met internationale competenties. Op stage in het buitenland? Of een deel van je studies aan een buitenlandse hogeschool of universiteit afleggen? Kan allemaal. Tegelijk zal je ook in de lessen kennismaken met de internationale kant van je opleiding. Tijdens internationale weken komen docenten uit het buitenland hier lesgeven, tijdens specifieke taalvakken wordt je taalvaardigheid ingeoefend en inhoudelijk leggen we vaak de klemtoon op internationale vakkennis en globaal engagement.