VIVES draagt de inbreng en de mening van studenten hoog in het vaandel

Hierbij zijn onze studentenvertegenwoordigers een belangrijke schakel in onze organisatie. Ben jij een geëngageerde student en hou je ervan om de belangen te verdedigen van je medestudenten? Dan zit er studentenvertegenwoordigersbloed in jou!

Studenten Kortrijk

Wat doet een studentenvertegenwoordiger?

In lokale groepen denk je samen met je medestudenten na over hoe je de hogeschool omgeving zo aangenaam mogelijk kan maken voor alle studenten. Dit doe je door:

  • jouw mening te geven over zaken die jij ervaart als student;
  • leuke activiteiten te organiseren voor je medestudenten;
  • te polsen naar de mening van je medestudenten;
  • samen iets uitwerken met hogeschoolmedewerkers;
  • nieuwe ideeën aan te brengen of bestaande zaken in een nieuw jasje te helpen steken…

Agendapunten sluiten steeds nauw aan bij de leefwereld van de student. Naast de lokale inspraakorganen kun je ook de stem van jouw achterban vertegenwoordigen op hogeschool-breed of zelfs op Vlaams niveau.

VIVES Torhout

Overlegorganen

De stem van de student telt! Inspraakmogelijkheid binnen VIVES is op verschillende niveaus mogelijk. Elk jaar gaan we op zoek naar studenten die houden van extra uitdagingen als studentenvertegenwoordiger.

VIVES Brugge

Hoe studentenvertegenwoordiger worden?

VIVES waardeert en stimuleert studentenparticipatie door:

  • de vergadermomenten aangenaam te maken door lekkere broodjes te voorzien en ze op een tijdstip te plannen waar zo veel als mogelijk studentenvertegenwoordiger op aanwezig kunnen zijn;
  • ondersteuning van een studentenparticipatiecoach te bieden die nauw betrokken is bij het proces en vergaderingen;
  • een faciliteitenstatuut aan te bieden om zo de taken als studentenvertegenwoordiger optimaal te kunnen combineren met de studies;
  • een diplomasupplement te geven dat je als studentenvertegenwoordiger tijdens je zoektocht naar werk als extra troef kan inzetten;
  • een trui van de studentenraad te voorzien.

Voel je het al kriebelen om studentenvertegenwoordiger te worden? Meld je dan nu aan!