Studente

Business Translation & Interpreting

Bachelor in organisatie en management, afstudeerrichting Business Translation & Interpreting aan VIVES Noord

Hou je van talen en wil je er je beroep van maken? Als Office Manager heb je een sleutelpositie in het bedrijf waar je werkt. Je werkt na je opleiding in een internationale omgeving waar je je communicatie- en managementvaardigheden volop kan inzetten. We besteden in je opleiding ook veel aandacht aan je digitale vaardigheden zodat je onmiddellijk aansluiting vindt met het werkveld. Met dit diploma liggen de jobkansen voor het grijpen als vertaler, technical writer, copywriter of commercieel medewerker.

Waar kan ik dit volgen?
Leer creatief en commercieel communiceren en vertalen
Studente

Hou je van talen en wil je er je job van maken? Ben je gefascineerd door vreemde talen en de daarmee samenhangende cultuurverschillen? Wil je diegene zijn die ervoor zorgt dat de (inter-)nationale samenwerking vlot verloopt omdat je via je talenkennis een goede communicatie kan verzekeren?

Er is grote nood aan veelzijdig opgeleide mensen met een degelijke talenkennis. Mensen die vlot kunnen overschakelen van de ene vreemde taal naar de andere, efficiënt gebruik maken van computerapplicaties en weten hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat, zijn op de arbeidsmarkt erg gegeerd.

Voor een medewerker zijn dit onmisbare troeven om op hoger niveau te functioneren. Als bachelor in het Office Management, afstudeerrichting Business Translation & Interpreting ben jij de oplossing. Eenmaal afgestudeerd, zijn de kansen op een job aanzienlijk en je kan bovendien rekenen op een aantrekkelijke aanvangswedde. De kans is groot dat je na een poosje onmisbaar bent in het team en het bedrijf waar je werkt. Geef toe: geen slecht gevoel.

Business Translation & Interpreting studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Vlotte taalbeheersing in een zakelijke context

Inhoudelijk focust de opleiding zich in de eerste plaats op het aanleren van talen. Naast het Nederlands moet je drie vreemde talen (Engels, Frans, Duits of Spaans) zowel mondeling als schriftelijk goed beheersen. Uiteraard gebeurt dit in een bedrijfseconomische context. Vakken zoals marketing basics, digitale marketing, copywriting, graphic design sluiten hierbij aan.

Goede ICT-kennis

Van het MS-Office-pakket dat men in het bedrijfsleven courant gebruikt, leer je de handigste kneepjes kennen.

Organisatietalent en samenwerken

Door de opleiding heen verwachten we dat de studenten hun organisatietalent aanscherpen, leren omgaan met stressvolle situaties, kunnen samenwerken en in staat zijn om zich flexibel aan te passen aan nieuwe situaties.

Specialisatie in het vertalen

Studenten van de afstudeerrichting Business Translation & Interpreting specialiseren zich in vreemde talen (Frans en Engels, Duits of Spaans) en krijgen een intensieve training in het vertalen.

Student met headset

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

De opleiding is heel praktijkgericht. Daarom organiseren we in de eerste opleidingsfase een vak werkveldoriëntatie. Kernlectoren begeleiden je hierbij en brengen je in contact met het bedrijfsleven. Als student Business Translation & Interpreting specialiseer je je in vreemde talen (Frans, Engels, Duits of Spaans) en krijgt je een intensieve training in het vertalen.

Daarnaast zal je ook aan een oefenbedrijf meewerken. Dit is een simulatie-oefening waarin je, onder begeleiding van lectoren met praktijkervaring, de verschillende facetten van het bedrijfsleven leert kennen. In dit kader neem je deel aan een buitenlandse beurs en doe je mee aan een internationale business challenge.

Je krijgt ook een opleiding in het (consecutief) tolken. Dit betekent dat je luistert naar een gesprek en in staat bent om dit gesprek achteraf in een andere taal weer te geven. In het vak business topics nodigen we anderstalige sprekers van het werkveld uit die een interessant aspect van hun werk komen voorstellen.

Je sluit je opleiding af met een stage van 15 weken in een anderstalige omgeving.

vertalen

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Al in het begin van de opleiding kom je in contact met het bedrijfsleven door een observatiestage van enkele dagen te volgen. In het laatste semester kies je dan voor een stage van 15 weken in een anderstalig bedrijf in Brussel of voor een buitenlandse stage in een Europese stad (Londen, Parijs, Lyon, Madrid, Berlijn, Dublin, Edinburgh). Tijdens deze stage moet je ook een stagecase uitwerken, die je nadien verdedigt voor een jury. 

Studeren in het buitenland

In het laatste semester kies je dan voor een stage van 15 weken in een anderstalig bedrijf in Brussel of voor een buitenlandse stage in een Europese stad (Londen, Parijs, Lyon, Madrid, Berlijn, Dublin, Edinburgh). Bij ons kan iedereen zich kandidaat stellen voor een buitenlandse stage. De opleiding beschikt over een uitgebreide stageportefeuille, zodat iedereen die wil stage lopen in het buitenland, dat ook kan.

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Féline
 Quote signs

Ik koos voor deze opleiding omdat ik verzot ben op taal en omdat ik graag vertaler zou worden in een groot bedrijf. Ik had enige tijd twijfel tussen universiteit en hogeschool, maar een bezoek aan VIVES tijdens de opendeurdag heeft uiteindelijk de doorslag gegeven.

Lesinhoud
Klasgroep

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en praktijk

Inhoudelijk focus je je in deze afstudeerrichting in de eerste plaats op het aanleren van talen. Naast het Nederlands moet je drie vreemde talen (Engels, Frans, Duits of Spaans) zowel mondeling als schriftelijk goed beheersen. Je krijgt een intensieve opleiding in het vertalen. Uiteraard gebeurt dit in een bedrijfseconomische context. In het eerste jaar kom je via het vak werkveldoriëntatie in contact met het bedrijfsleven. Via een oefenbedrijf dat je mee helpt runnen, komen de verschillende aspecten van het bedrijfsleven uitgebreid aan bod.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video). Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Wat na je afstudeerrichting Business Translation & Interpreting?

Verder studeren

Wil je na het behalen van je bachelordiploma verder studeren en een masterdiploma behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Zo zijn er binnen de Associatie KU Leuven o.a. overstapmogelijkheden naar:

 • master in de bedrijfscommunicatie
 • master in de meertalige communicatie
 • master in het vertalen
 • master in het tolken
 • master in de journalistiek

Daarnaast kun je via een verkort programma een diploma academische bachelor behalen, dat toegang geeft tot verschillende masteropleidingen. Meer info kan je vinden op Studieaanbod Associatie KU Leuven.

Ook andere bachelor-na-bachelor of postgraduaatsopleidingen zijn mogelijk, zoals:

 • een bachelor-na-bachelor internationaal management of internationaal bedrijfsmanagement
 • de postgraduaten marketingmanagement, bedrijfscommunicatie, digitale marketing en communicatie, dutch & translation, complementaire internationale studies.

Aan de slag

Met een diploma Business Translation & Interpreting kom je goed voorbereid op de arbeidsmarkt. Een polyvalente opleiding opent vele deuren. Je kan terecht in een brede waaier van sectoren: multinationals, KMO’s, financiële instellingen, immobiliënkantoren, overheidsinstellingen, advocatenkantoren.

In welke functies zijn onze afgestudeerden tewerkgesteld?

 • vertaler
 • corrector bij een uitgeverij
 • technical writer
 • ​copywriter
 • commercial assistant
 • customer service support
 • meertalig medewerker in internationale bedrijven