Zeehaven

verkorte studieroute Supply Chain Management

Verkorte studieroute Supply Chain Management aan VIVES Zuid

Ons land is een groot doorvoerland en campus Kortrijk ligt midden in de Eurometropool, het kloppende hart voor logistiek in Europa. E-commerce, interne logistiek, voorraadbeheer en multimodaal transport hebben voor jou straks geen geheimen meer. Dankzij jouw kennis over de internationale handel behoor je straks tot de draaischijf in het logistieke proces van nationale bedrijven of multinationals. Kortom een veelzijdige opleiding met veel werkzekerheid.

Waar kan ik dit volgen?
Supply Chain Management studeren
Heftruck

Besef jij maar al te goed dat goederen verkopen en factureren maar één zaak is. Ben je ervan overtuigd dat ze geproduceerd en geleverd krijgen een even cruciale schakel in het bedrijf is? Wil je graag met een grondige kennis van zaken de logistieke ketting in een bedrijf coördineren? Zoek je een boeiende-elke-dag-is-anders-job? Sla dan deze pagina niet over en verdiep je in de verkorte studieroute Supply Chain Management.

Iets voor jou? Ben je geboeid door coördinatie, planning, opvolging, contacten met leveranciers, klantencontacten en structureel en efficiënt werken? Dan is deze verkorte studieroute vast iets voor jou!

Student aan bureau

Wat is een verkorte studieroute?

Deze opleiding is een verkorte studieroute. Om je in te kunnen schrijven voor deze opleiding moet je al een diploma hoger onderwijs behaald hebben in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde en behoorde een voldoende aantal credits voor talen (N-F-E), informatica en de basisbedrijfseconomische vakken tot je opleiding. Meer informatie over de reguliere bacheloropleiding vind je als je op onderstaande knop klikt.

Verkorte studieroute Supply Chain Management studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Moet ik al over een diploma beschikken?

Deze verkorte studieroute is mogelijk voor studenten uit heel wat opleidingen van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (of master handelswetenschappen, master toegepaste economische wetenschappen of master bedrijfskunde). Dat betekent dat de verkorte studieroutes ook openstaan voor wie zijn bachelordiploma haalde aan een andere hogeschool dan VIVES of aan een andere VIVES-campus dan Kortrijk.

Wil je zekerheid omtrent de mogelijkheid van een zinvol bijkomend diploma met een verkort traject over een of anderhalf jaar, neem dan gerust contact met ons op voor meer info.

Haven verkeer

Ga ik tijdens deze verkorte studieroute ook op stage?

Met een stageperiode in onze praktijkgerichte opleidingen willen we je vertrouwd maken met het functioneren in een bedrijf of organisatie en extra praktijkervaring opdoen met betrekking tot de vakinhoud. Omdat je al een diploma van een professionele bacheloropleiding uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde op zak hebt, ben je al vertrouwd met het functioneren van een bedrijf of organisatie. Blijft over: het vakinhoudelijke aspect van je stage. Om die reden kunnen we de stageperiode zinvol halveren. Je loopt 20 dagen stage (4 weken) in plaats van 9 weken.

Hoe schrijf ik me in voor deze verkorte studieroute?

Om toelating te krijgen tot het volgen van een verkorte route en om organisatorische redenen is het belangrijk om, voor je inschrijft, contact op te nemen met de contactpersoon op deze pagina. Je wordt pas toegelaten als je voldoende credits behaalde in je eerder behaalde diploma voor talen, ICT en bedrijfsgerichte vakken.

Om zeker te zijn of je toegelaten kunt worden tot een verkorte route, bezorg je een kopie van je diploma en een overzicht van alle behaalde scores van vakken die je reeds gevolgd hebt. Dit kan je makkelijk terugvinden op je diplomasupplement. Je kan dit gerust inscannen en via e-mail bezorgen. Na toelating kan je je definitief inschrijven op onze campus.

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen voor deze verkorte route?

Je kunt een vrijstelling verkrijgen van een (deel van een) opleidingsonderdeel als je beschikt over een eerder verworven kwalificatie (EVK). Een EVK is een studiebewijs dat aantoont dat je de kennis en vaardigheden hebt verworven die verbonden zijn aan dat (deel van een) opleidingsonderdeel. Klik op de knop voor meer informatie over hoe jij jouw vrijstellingen kan aanvragen.

Student in aula

Wat kost deze verkorte studieroute?

Het studiegeld is gelijk aan wat een student in handelswetenschappen en bedrijfskunde normaal moet betalen voor een academiejaar uit de basisopleiding. Je betaalt dus dezelfde prijs als een regulier student die aan een studie in het hoger onderwijs begint. Kostprijs van cursusmateriaal en handboeken zijn niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

LD
 Quote signs

Bovendien is er op de arbeidsmarkt een enorme vraag naar logistieke specialisten. Logistiek is misschien wel een mannenwereld, maar na de openlesdag, heb ik mijn twijfels omgezet in ambitie: ik wil als vrouw mijn stempel drukken op de logistieke sector en later mijn eigen transportbedrijf opstarten.

Studeren in het buitenland

Er is ook de mogelijkheid om het volledig bijkomende jaar in het buitenland te studeren en daar het betreffende diploma te behalen, of om nog stage te lopen in het buitenland na het verwerven van je diploma (minimum 2 en maximum 12 maanden). Interesse? Contacteer Johan Cottyn van het International Office van het studiegebied van handelswetenschappen en bedrijfskunde van VIVES Kortrijk via johan.cottyn@vives.be.

Boot en vliegtuig

Ontdek de wereld tijdens je studie!