student

verkorte studieroute Business Translation & Interpreting

Verkorte studieroute organisatie en management, afstudeerrichting Business Translation & Interpreting aan VIVES Noord

Hou je van talen en wil je er je beroep van maken? Ben je gefascineerd door vreemde talen en de daarmee samenhangende cultuurverschillen? Zorg jij voor een vlotte internationale communicatie? Er is grote nood in het bedrijfsleven aan mensen die vlot kunnen overschakelen van de ene vreemde taal naar de andere, efficiënt gebruik maken van computerapplicaties en weten hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Als bedrijfsvertaler-tolk ben jij de oplossing. Werk verzekerd en je kan bovendien rekenen op een aantrekkelijke aanvangswedde. De kans is groot dat je na een poosje onmisbaar bent in het team en het bedrijf waar je werkt, want taalkennis is nu eenmaal cruciaal in business. Geef toe: geen slecht gevoel. 

Waar kan ik dit volgen?
opleiding Business Translation & Interpreting via verkorte studieroute volgen
student

Hou je van talen en wil je er je beroep van maken? Ben je gefascineerd door vreemde talen en de daarmee samenhangende cultuurverschillen? Zorg jij voor een vlotte internationale communicatie?

Er is grote nood in het bedrijfsleven aan mensen die vlot kunnen overschakelen van de ene vreemde taal naar de andere, efficiënt gebruik maken van computerapplicaties en weten hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat. Als bedrijfsvertaler-tolk ben jij de oplossing. Werk verzekerd en je kan bovendien rekenen op een aantrekkelijke aanvangswedde.

De kans is groot dat je na een poosje onmisbaar bent in het team en het bedrijf waar je werkt, want taalkennis is nu eenmaal cruciaal in business. Geef toe: geen slecht gevoel.

De rest van deze pagina vertelt je specifiek meer over het verkorte studietraject. Om meer te weten over de inhoud van je vakken, klik dan op onderstaande knop.

studenten

Wat is een verkorte studieroute?

Let op: dit is een verkorte studieroute. Om je in te kunnen schrijven voor deze opleiding, dien je al te beschikken over een bachelor- of masterdiploma. Meer informatie over de reguliere bacheloropleiding vind je hier.

Heb je al een diploma hoger onderwijs behaald in het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde en behoorden slechts een beperkt aantal credits voor talen (N-F-E), informatica en de basisbedrijfseconomische vakken tot je opleiding, dan kies je voor een traject op maat. Beschik je reeds over een bachelordiploma uit een ander studiegebied dan handelswetenschappen en bedrijfskunde ook dan volg je een traject op maat.

VERKORTE STUDIEROUTE BUSINESS TRANSLATION & INTERPRETING STUDEREN

Je studie in een oogopslag

Studieroute

Waar kan ik dit volgen?

Moet ik al over een diploma beschikken?

Om toelating te krijgen tot het volgen van een verkorte route en om organisatorische redenen is het belangrijk om, voor je inschrijft, contact op te nemen met de contactpersoon op deze pagina. Je wordt pas toegelaten als je voldoende credits behaalde in je eerder behaalde diploma voor talen, ICT en bedrijfsgerichte vakken.

Om zeker te zijn of je toegelaten kunt worden tot een verkorte route, bezorg je een kopie van je diploma en een overzicht van alle behaalde scores van vakken die je reeds gevolgd hebt. Dit kan je makkelijk terugvinden op je diplomasupplement. Je kunt dit gerust inscannen en via e-mail bezorgen. Na toelating kun je je definitief inschrijven op onze campus.

student

Wat kost deze verkorte studieroute?

Het studiegeld is gelijk aan wat een student in handelswetenschappen en bedrijfskunde normaal moet betalen voor een academiejaar uit de basisopleiding. Je betaalt dus dezelfde prijs als een regulier student die aan een studie in het hoger onderwijs begint. Kostprijs van cursusmateriaal en handboeken zijn niet in het inschrijvingsgeld inbegrepen.

studenten

Ga ik tijdens deze verkorte studieroute ook op stage?

Met een stageperiode in onze praktijkgerichte opleidingen willen we je vertrouwd maken met het functioneren in een bedrijf of organisatie en extra praktijkervaring opdoen met betrekking tot de vakinhoud. Omdat je al een diploma van een professionele bacheloropleiding uit het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde op zak hebt, ben je al vertrouwd met het functioneren van een bedrijf of organisatie. Blijft over: het vakinhoudelijke aspect van je stage. Om die reden kunnen we de stageperiode zinvol reduceren.

student

Hoe kan ik vrijstellingen aanvragen voor deze verkorte studieroute?

Je kunt een vrijstelling verkrijgen van een (deel van een) opleidingsonderdeel als je beschikt over een eerder verworven kwalificatie (EVK). Een EVK is een studiebewijs dat aantoont dat je de kennis en vaardigheden hebt verworven die verbonden zijn aan dat (deel van een) opleidingsonderdeel. Klik op de knop voor meer informatie over hoe jij jouw vrijstellingen kan aanvragen.

Kan ik tijdens mijn studie naar het buitenland?

Deze verkorte studieroute is mogelijk voor studenten uit heel wat opleidingen van het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde (of master handelswetenschappen, master toegepaste economische wetenschappen of master bedrijfskunde). Dat betekent dat de verkorte studieroutes ook openstaan voor wie zijn bachelordiploma haalde aan een andere hogeschool dan VIVES of aan een andere VIVES-campus dan Kortrijk.

Wil je zekerheid omtrent de mogelijkheid van een zinvol bijkomend diploma met een verkort traject over een of anderhalf jaar, neem dan gerust contact met ons op voor meer info.

student

Ontdek de wereld tijdens je studie!