banner rechtspraktijk
Bachelor in het bedrijfsmanagement

rechtspraktijk

Bachelor in het bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk aan VIVES Noord

Recht is een boeiende materie omdat het over mensen gaat. Als je kiest voor deze opleiding ben je voortdurend bezig met nieuwigheden omdat onze samenleving ook voortdurend verandert. Je doet in je opleiding heel wat algemene kennis op over arbeidsovereenkomsten, echtscheidingen, de verdeling van een erfenis, huurovereenkomsten … Later heb je toekomstmogelijkheden als griffier, notarieel medewerker of juridisch medewerker in een advocatenkantoor, een personeelsdienst of bij een bank of een verzekeringsmaatschappij.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Carrière in de juridische wereld
hamer

Wie kiest voor een opleiding rechtspraktijk, kiest voor een carrière in de juridische wereld. In een maatschappij die altijd maar complexer is, worden wetgeving, recht en rechtspraak steeds belangrijker, zowel op lokaal, regionaal, nationaal als op Europees vlak. Met een diploma rechtspraktijk op zak word jij later een professional met een degelijke praktijkkennis van de juridische regels.

We leren je tijdens je opleiding het rechtssysteem van binnen en van buiten kennen, zodat je als geen ander juridische adviezen en rechtsbijstand zult kunnen verlenen. Je kent de wetten en regels niet alleen, je kunt ze ook vlot toepassen en je wordt iemand die er op een empathische manier over kan communiceren.

Want uiteindelijk is dat wat je later het vaakst zult doen: naar mensen luisteren, met mensen werken en hen met raad en daad juridisch bijstaan.

rechtspraktijk studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Vanaf semester 1 wordt, naast de algemene bedrijfseconomische n taalgerichte vakken, aan recht gewerkt. We starten in het eerste semester met burgerlijk recht, en we vullen dit aan met strafrecht en handelsrecht. In het tweede semester worden grondwettelijk recht, arbeidsrecht, verbintenissenrecht en goederenrecht grondig bestudeerd. Hier wordt het fundament gelegd voor je verdere rechtsopleiding.

In semester 3 en 4 graven we steeds dieper in het brede rechtsdomein. Zo zijn onder andere rechtsmethodologie, verzekeringsrecht, personen- , familie- en familiaal vermogensrecht, burgerlijk procesrecht, strafprocesrecht... belangrijke bouwstenen in de tweede opleidingsfase. In semester 3 is er tijd voor een studiereis richting Straatsburg en in semester 4 hebben we een internationale uitwisseling met Portugese docenten en studenten.

In semester 5 werpen we ook een blik buiten de grenzen via het internationaal recht. Verder komen staats- en bestuursrecht en vennootschaps- en economisch recht aan bod. Hier maak je ook je keuze voor één van vier keuzepakketten. Je laat je hierbij leiden door je persoonlijke interesse. Semester 6 is vooral maar niet uitsluitend gewijd aan stage. Criminologie, welzijnsrecht en het afstudeerproject hebben hier ook hun plaats.

In de loop van het tweede of derde jaar krijgen de studenten de mogelijkheid een internationale studiereis naar New York en Washington mee te maken. We bezoeken er de "juridische instellingen" als het Capitool, het Pentagon, we volgen er een rechtbankzitting en krijgen een uiteenzetting over de werking van de Amerikaanse justitie, bezoeken het Supreme Court, de United Nations, ... Dit is natuurlijk een unieke ervaring.

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in principe in een cyclus van zes semesters of drie opleidingsfasen (academiejaren) kan volgen. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits moet behalen.

Rekening houdend met de voorwaarden, eigen aan het programma van de opleiding, stel je als student een individueel studieprogramma (ISP) samen. De meeste studenten stappen evenwel in via het reguliere programma van de eerste opleidingsfase dat bestaat uit 60 studiepunten. Indien je niet slaagt voor bepaalde opleidingsonderdelen, pas je in samenspraak met de studietrajectbegeleider je individueel studieprogramma aan.

In semester 5 kies je voor één van de vijf keuzepakketten. Je laat je hierbij leiden door je persoonlijke interesse, je eventuele stageplaats of je toekomstperspectieven. Je kan kiezen voor het vakgebied van de overheid en juridische beroepen (dit wil zeggen advocatuur, notariaat, griffie en gerechtsdeurwaarderspraktijk), ondernemingen, de verzekeringssector of immobiliën. Je kan er ook voor kiezen een semester aan de KUL te studeren om zo verder studeren te verkorten.

student

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met o.m. stagemomenten, projectwerking en talentontwikkeling . Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer en meer in eigen handen. Je kiest stageplaats en keuzepakket afhankelijk van jouw eigen interesse.

campus

Hoe organiseert VIVES deze opleiding?

De opleiding is sterk op de praktijk gericht en sluit dan ook naadloos aan bij het beroepsleven. Contacten met het werkveld zijn van belang. Daarom worden er seminaries en bedrijfsbezoeken georganiseerd waar vakbekwame mensen je een duidelijke kijk geven op wat de job écht inhoudt.

Een aantal beroepsgerichte vakken wordt gegeven door gastdocenten die met beide benen in de praktijk staan. Projectdagen, groepsopdrachten en casestudy’s zijn in ruime mate aanwezig in het programma.

stempel

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

In het laatste semester kies je voor een 11 weken durende stage. Op basis van je persoonlijke interesse opteer je voor een stage bij een advocaat, een notaris, een gerechtsdeurwaarder, de juridische dienst van een bedrijf, een sociaal secretariaat, het justitiehuis, een OCMW, de griffie...

De stage is het moment bij uitstek om alle opgedane kennis en kunde te integreren en toe te passen in de realiteit. Dit is een verrijking waar je ten volle moet van gebruik maken om je kansen op toekomstige tewerkstelling te maximaliseren. Elk jaar opnieuw zijn er studenten die vanwege hun stageplaats een job aangeboden krijgen. Een stage kan ook plaats vinden in het buitenland. Momenteel loopt ongeveer 20% van de derdejaars een buitenlandse stage.

Studeren in het buitenland

Hou jij van een internationale uitdaging? Wij vinden het in elk geval belangrijk om jou de kans te geven internationale ervaringen op te doen en zo je kijk op de beroepspraktijk te verruimen. Wil je een geëngageerde wereldburger worden, dan is internationalisering niet meer weg te denken uit jouw programma.

Wij zetten enorm hard in op internationalisering, zowel wat korte mobiliteiten, stages als studeren betreft. Daarnaast focussen we sterk op bi- en tri-diplomering, dat studenten toelaat in het buitenland één of twee extra diploma’s te behalen. We vinden dat belangrijk omdat werkgevers graag zien dat sollicitanten actief geweest zijn in het buitenland. Daarnaast werken we ook aan internationalisering@home via internationale weken, zo krijgen studenten die thuisblijven eveneens de nodige internationale en interculturele competenties mee.

Ontdek de wereld tijdens je studie!

 Quote signs

Rechtspraktijk is erg gevarieerd want heel wat types recht worden behandeld, zodat je langzaam maar zeker ontdekt welke domeinen je het meeste boeien.

Lesinhoud
banner lesinhoud

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De opleiding rechtspraktijk combineert een stevige theoretische basis met een goede dosis praktijk. Je toetst de juridische regels meteen aan de toepassing ervan in de praktijk en maakt kennis met de grote diversiteit in het recht. Het is de bedoeling dat je tijdens je studie op zoek gaat naar de rechtstak die jou het beste ligt en waar je in wil verdergaan. We begeleiden je daar natuurlijk bij met bezoeken, gastsprekers, kijkdagen en stages. Een internationale juridische studiereis is de kers op de taart. Sommige studenten studeren bovendien in het buitenland of ze lopen er stage.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. Via deze link kan je (bovenaan links) ook het uurrooster van onze huidige studenten opvragen.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie rechtspraktijk?
verder studeren

Verder studeren

Je kan master in rechten of criminologie worden nadat je een schakelprogramma hebt gevolgd aan de universiteit. Je krijgt er een universitaire wetenschappelijke vorming. De master zelf duurt nog twee jaar of één jaar. Ook een universitaire opleiding in de handelswetenschappen behoort tot je mogelijkheden. Tijdens jouw opleiding aan VIVES kan je er ook voor kiezen bepaalde opleidingsonderdelen aan de universiteit te volgen. Zo kan je het schakelprogramma inkorten.

Verkies je een meer algemene economische opleiding of een doorgedreven managementopleiding, dan kan je aan Brugge of Kortrijk Business School verder studeren. Je kunt ook heel wat bijkomende bachelors, banaba’s (bachelor-na-bachelor) volgen. Zoals een bachelor in de verzekeringen, maatschappelijke veiligheid, accountancy...

student

Aan de slag

Met een diploma rechtspraktijk kan je werken als:

 • griffier of griffiemedewerker
 • notarieel medewerker
 • medewerker op een advocatenkantoor
 • dossierbeheerder bij een gerechtsdeurwaarder
 • juridisch medewerker op een juridische dienst, personeelsdienst…van een onderneming, overheid of non-profitorganisatie
 • operationeel personeel of burgerpersoneel bij politie
 • medewerkeren in een bank of verzekeringsmaatschappij
 • medewerker in immobiliën
 • juridisch medewerker bij een openbare instelling
 • juridisch medewerker in sociaal secretariaat, vakbond of interimbureau
 • ....