AI

postgraduaat Humane AI in Business

Postgraduaat Humane AI in Business aan VIVES Brugge Business School

Vanaf dit academiejaar organiseert de VIVES/Brugge Business School een nieuw Postgraduaat ‘Humane AI in Business’. Het Postgraduaat richt zich tot professionals met een sterke interesse in nieuwe technologieën die hun organisatie willen begeleiden in de digitale transformatie. Naast het technisch aspect komen vooral de wettelijke en ethische dimensies van AI-toepassingen aan bod. Voor de ontwikkeling van deze opleiding, werd nauw samengewerkt met bedrijven, AI-professionals en de overheid zodat de inhoud maximaal afgestemd is op de noden en trends van vandaag.

 

Waar kan ik dit volgen?
Bedrijven begeleiden naar een verantwoord gebruik van AI
VIVES student AI

Het Postgraduaat ‘Humane AI in business’ richt zich tot professionals die een beter zicht willen krijgen op zowel de mogelijkheden als beperkingen van AI in een bedrijfscontext. Hierbij komen niet enkel de technische en ethische aspecten van AI aan bod, maar ook de digitale rijpheid van de bedrijfsorganisatie als belangrijke voorwaarde voor een succesvolle AI-ontwikkeling en implementatie.

Klik hier om het volledig programma te bekijken.

Op het einde van de opleiding kan je als ‘AI-vertaler’ de brug slaan tussen de verschillende stakeholders die betrokken zijn bij een AI-project en kan je een bedrijfsnood ‘vertalen’ naar AI-programmeurs.

Postgraduaat Humane AI in Business volgen

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Startmomenten

Onderwijstaal

Heb je een vraag?

Mieke DK
 Quote signs

We willen doen wat we graag doen, terwijl de saaie, vuile en gevaarlijke taken niet meer aan mensen toebehoren.

Startdatum en prijs

zie website Brugge Business School

Aantal studiejaren: 1

Lesdagen:
De lessen vinden plaats op dinsdag- en vrijdagavond, telkens van 18u tot 21u15.

Aantal ECTS-credits: 28

Doelpubliek

Dit postgraduaat richt zich tot mensen die reeds in het werkveld staan. Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Bachelors of masters (handelswetenschappen, logistiek management, marketing, human resources management, ingenieurs, enz.) met een sterke interesse in nieuwe technologieën en hoe deze kunnen leiden tot optimalisaties van bepaalde processen.

Professionals die hun bedrijf/organisatie willen begeleiden in de digitale transformatie.

Meer info

INFORMATIE PER OPLEIDINGSONDERDEEL

Deep Dive in AI

In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op data, data governance en de verschillende vormen van AI. Na het introduceren van enkele belangrijke concepten overlopen we aan de hand van enkele real-life use cases de verschillende AI componenten, van database systemen en beschrijvende statistiek tot Machine Learning en Deep Learning. We nemen bij diverse AI cases een blik onder de motorkap en komen zo te weten hoe NLP, Computer Vision en andere kerntoepassingen precies werken.

The Human Factor

Deze module diept het menselijke aspect van AI verder uit. De wettelijke, ethische en psychologische dimensie van AI komen uitgebreid aan bod. We lichten Ethical Guidelines en concrete tools toe. Ook change management vormt een onderdeel van deze module.

AI in Business

In deze module staan we stil bij het vertalen van een (bedrijfs-)nood in AI-termen met de kennis die je hebt opgedaan in de vorige modules. Hier komt design thinking aan bod, en worden een aantal AI roadmaps toegelicht. We bekijken tevens de valkuilen, en lichten het Belgisch AI landschap verder toe. Je leert stap voor stap hoe je een AI oplossing in jouw business kan opzetten, uitwerken en implementeren. Deze module zit vol met praktische tools en methodes om een AI project te realiseren van A tot Z. De best practices om dit aan te pakken worden aangebracht door experts terzake in het Belgische AI landschap.

AI Experimentation

In deze module laten we enkele AI-ontwikkelaars aan het woord die een concrete AI-toepassing toelichten van idee tot operationalisatie. Hoe detecteerde men de use case, hoe pakte men dit aan, welke tools en stakeholders waren hierbij belangrijk? Welke waren de struikelblokken en hoe werden deze overwonnen? Hoe werd het ethisch en wettelijk kader bewaakt in de ontwikkeling maar ook in de operationalisatie? 

Daarna gaan we aan de slag met concrete AI-tools. Doelstelling van deze workshops is niet om te leren programmeren, wel om inzicht te krijgen in de meest gangbare tools en voeling te krijgen met de werking en functionaliteiten. De drie belangrijkste AI platformen komen aan bod: Microsoft Azure, Google en AWS.

Betaling

Kmo-portefeuille

Deze cursussen komen in aanmerking voor de kortingen van het Vlaamse Gewest in verband met de ondernemerschapsportefeuille met erkenningsnummer DVO105080.