persoonlijkheidstest
Bachelor in organisatie en management

Human Resources Management

Bachelor in organisatie en management, keuzetraject Human Resources Management aan VIVES Noord en VIVES Zuid

Na deze bedrijfsgerichte opleiding kan je terecht in de personeelsafdeling van een bedrijf of een organisatie, de uitzendsector of in een sociaal secretariaat. Een ideale mix van een administratieve functie en een sociale invalshoek: begeleiden van mensen in de uitbouw van hun loopbaan. Je maakt tijdens je studie kennis met de typische HR-vakken zoals Recruitment & Selection, sociale wetgeving, talentmanagement, organisatiepsychologie … Daarnaast is er ook voldoende aandacht voor de vakken Frans en Engels. In campus Kortrijk kan je deze opleiding bovendien ook volgen in afstandsonderwijs.

Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

opleiding Human Resources Management volgen
Gesprek

Werk je graag met mensen en wil je hen begeleiden in de uitbouw van hun loopbaan? Vind je ook dat communiceren met mensen belangrijk is en dat je in staat moet zijn om met verschillende persoonlijkheden overweg te kunnen? Wil je meer weten over de arbeidsmarkt en deze kennis gebruiken om mensen aan een geschikte job te helpen?

Vind je ook dat een goede juridische achtergrond noodzakelijk is om mensen in een organisatie te ondersteunen? Wil je mee vorm geven aan het beleid om medewerkers aan te trekken en te behouden? Wil je op de hoogte zijn van alle trends en tools die een invloed hebben op het human resources management in een organisatie?

Met het diploma Human Resources Management ben je gewapend om een belangrijke rol te spelen in de personeelsafdeling van een profit- of non-profitorganisatie, om ingezet te worden in een wervings- en selectiekantoor, sociaal secretariaat, vakbond …

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studiewijze

Studieroute

Aantal studiepunten

Startmomenten

Toelatingsvoorwaarden

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

Studenten krijgen een bedrijfsgerichte opleiding met uiteraard heel veel aandacht voor personeelsmanagement: recruitment & selection, social skills, talent management, arbeidsmarkt en actoren, HR and employer branding, personeelsadministratie, sociaal recht, bedrijfspsychologie, … Kortom, alle aspecten van human resources management worden onder de loupe genomen. Doorweven met een sterke praktische aanpak met elementen als werkveldoriëntatie, een heuse oefenfirma en stages.

Naast de HR-vakken krijg je ook managementvakken en is er aandacht aan planning, organisatie en communicatie. Naast het Nederlands moet je twee vreemde talen (Engels, Frans) zowel mondeling als schriftelijk goed beheersen. Uiteraard gebeurt dit in een bedrijfseconomische context.

Van de ICT-tools die men in het bedrijfsleven courant gebruikt, leer je de handigste kneepjes kennen. Van Microsoft Office leer je alle kneepjes kennen, maar ook andere software (b.v. Adobe Acrobat, Exchange) komt aan bod.

Studente

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in drie jaar kunt afronden. De opleiding bestaat uit zes semesters die over drie opleidingsfasen worden gespreid. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits (studiepunten) moet behalen. De meeste studenten volgen het reguliere programma waarvan de eerste opleidingsfase bestaat uit 60 studiepunten. Rekening houdend met de voorwaarden van het opleidingsprogramma kun je als student ook een individueel studieprogramma (ISP) samenstellen. Mocht je voor bepaalde opleidingsonderdelen niet slagen, dan pas je in samenspraak met een studietrajectbegeleider je individuele studieprogramma aan.

Studeren in het buitenland

Wie tijdens zijn studies een persoonlijke internationale ervaring wil opdoen, zit in deze opleiding in pole position. We hebben met meer dan 140 hogescholen van Finland tot Griekenland en van Ierland tot Litouwen een samenwerkingsovereenkomst om er een semester te studeren. Of loop je liever stage in China, India, Mexico of Colombia? Dat kan ook. En of het bedrijfsleven je internationale ervaring zal weten te waarderen!

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Studeer in Kortrijk of Brugge

Brugge

De opleiding bestaat uit 6 semesters (3 academiejaren), samen goed voor 180 studiepunten. Al vanaf het eerste jaar maak je kennis met je toekomstig beroep in het vak werkveldoriëntatie. Voor je in het derde jaar een stage van 15 weken doorloopt, volg je een kijkstage in het eerste jaar en laten we je eerst "oefenen" in de HR-afdeling van een fictief bedrijf in het tweede jaar.

Het is heel belangrijk dat je vroeg weet waarvoor je studeert. Hiervoor organiseren we in de eerste opleidingsfase een vak werkveldoriëntatie. Een docent met jarenlange praktijkervaring en enkele kerndocenten begeleiden je hierbij en brengen je in contact met het bedrijfsleven. Je leert hoe belangrijk communicatie en organisatie is.

Oefenbedrijf en stage

Heel boeiend is het oefenbedrijf waaraan je zal meewerken. Dit oefenbedrijf is een simulatie-oefening waarin verschillende facetten van het bedrijfsleven, zoals de bedrijfscommunicatie in verschillende talen, de planning en de organisatie van de activiteiten, het efficiënte gebruik van software,… aan bod komen. Bovendien bezoek je met jouw oefenbedrijf een buitenlandse beurs.

Tijdens de stage van 15 ononderbroken weken in een binnen- of buitenlands bedrijf moeten de studenten courante taken uitvoeren die eigen zijn aan het opleidingsprofiel. Bij de studenten uit het keuzetraject Human Resources Management focussen we ons op taken die gelinkt zijn aan de volledige personeelsadministratie en payroll maar ook op taken die te maken hebben met de voledige hr flow van strategische planning, over werving en selectie, personeelsbeoordeling, remuneratie, ontwikkeling tot uitstroom van personeel.

Kortrijk

In het dagonderwijs neem je deel aan praktijkgerichte lessen die begeleid worden door deskundige docenten. Zo bereid jij je geleidelijk aan voor op je rol in de arbeidsmarkt. De lessen worden afgewisseld met onder meer stagemomenten en projectwerking. Naarmate je opleiding vordert, neem jij je studie meer in eigen handen.

Je krijgt een bedrijfsgerichte opleiding met heel veel aandacht voor: recruitment & selection, talentmanagement, HR en employer branding, social skills en talentontwikkeling, sociaal recht, bedrijfspsychologie, payroll… Kortom, alle aspecten van human resources management worden vakkundig voor jou geselecteerd in nauw overleg met het werkveld. Vakdomeinen als economie, recht, boekhouden, marketing… geven je een bredere of net een specifiekere kijk op het bedrijfsleven.

De andere aspecten die je als Human Resources Manager zeker nodig zal hebben, komen uiteraard ook aan bod: training in Nederlandse, Franse en Engelse communicatie en in het verwerven van essentiële ICT-skills. Reële opdrachten, stageperiodes en een heuse oefenfirma zorgen voor een praktische aanpak in jouw opleiding.

Stage en afstudeerproject

Uiteraard loop je stage. In de eerste opleidingsfase is er een observatiestage waarbij je kennis maakt met een HR-omgeving. In de derde opleidingsfase loop je 16 weken stage, waarvan minimum de helft niet in Vlaanderen. Op die manier leer je het bedrijf van binnenuit kennen en kan je alle opgedane kennis toepassen in de praktijk. Als afstudeerproject run je samen met enkele medestudenten een Cofep-onderneming. Hier kan je alle kennis die je gedurende de opleiding opgedaan hebt, toepassen in de praktijk. Je neemt met het virtueel bedrijf deel aan een buitenlandse beurs.

Yara
 Quote signs

Ik wilde een richting doen die het administratieve aspect behandelde, maar ook het menselijke. Deze opleiding komt daar perfect aan tegemoet!

Lesinhoud
Studente aan laptop

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat o.m. boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

Je krijgt een bedrijfsgerichte HR-opleiding met veel aandacht voor Recruitment & Selection, HR-communicatie, sociale wetgeving, talentmanagement, organisatiepsychologie, payroll, employer branding … Een training in het gebruik van ICT-tools bereiden je voor op je latere job. Communicatieve vaardigheden scherpen we aan in het Nederlands, Frans en Engels. In het vak werkveldoriëntatie maak je onmiddellijk kennis met het bedrijfsleven. Je werkt ook mee in een oefenbedrijf waar alle facetten van de echte praktijk aan bod komen.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding in Kortrijk en Brugge. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Hieronder vind je een voorbeeld van hoe je weekrooster eruit kan zien.

Lessentabel

Download hieronder de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding. 

Lessentabel campus Kortrijk

Lessentabel campus Brugge

 

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Boeken- en syllabilijsten vind je op de pagina met de Startinformatie van jouw opleiding.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie HUMAN RESOURCES MANAGEMENT?

Verder studeren

Wil je na het behalen van je bachelordiploma verder studeren en een masterdiploma behalen, dan kan dit via een schakelprogramma. Zo zijn er binnen de Associatie K.U.Leuven o.a. overstapmogelijkheden naar:

  • master of science in de handelswetenschappen
  • master in de bedrijfscommunicatie
  • master in de meertalige communicatie

Daarnaast kun je via een verkort programma een diploma academische bachelor behalen, dat toegang geeft tot verschillende masteropleidingen.

Aan de slag

Met een diploma Human Resources Management kom je goed voorbereid op de arbeidsmarkt.

De sector van het human resources gebeuren is een belangrijke werkgever: zowel intern in bedrijven (HR-afdeling, personeelsbeheer, personeelsbeleid en -administratie) als extern (rekruterings- en selectiebureaus, uitzendkantoren, vakbonden en sociaal secretariaten). Afgestudeerden Human Resources Management kunnen in deze functies terecht als medewerker of assistant van de personeelsdirecteur of HR-manager of in kleinere bedrijven als de personeelsverantwoordelijke.