2 mensen bij server
Bachelor in de toegepaste informatica

Artificial Intelligence

Bachelor in de toegepaste informatica, afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling, specialisatie Artificial Intelligence in VIVES Zuid

Artificiële Intelligentie is niet alleen een zaak van topspecialisten aan universiteiten. Steeds meer wordt artificiële intelligentie een onderdeel van alle systemen. Daarom is er een grote nood aan AI-practitioners, medewerkers met een brede IT-kennis, met talent voor programmeren, maar ook met een gedegen kennis van de verschillende types van artificiële intelligentie, de diverse algoritmen, de juiste tools. Met deze kennis kunnen zij aspecten van artificiële intelligentie (chatbots, herkennen van personen of voorwerpen, voorspellingen maken op basis van gegevens, herkennen van natuurlijke taal, ...) inbouwen in diverse softwaretoepassingen. Zij analyseren de klantenbehoefte, kiezen de juiste tools en algoritmes en trainen de gegevens waar nodig.

Je kiest voor het keuzetraject artificiële intelligentie na een gemeenschappelijk jaar in de opleiding toegepaste informatica. In dat gemeenschappelijke jaar krijg je een brede basis in diverse aspecten van informatica. Je maakt ook kennis met AI en met de jobs in AI. Vanaf het tweede jaar specialiseer je je dan in dit aspect van informatica.

Waar kan ik dit volgen?
Ook op afstand

Je kunt dit diploma ook van thuis uit behalen, vrij van tijd en ruimte.

Alles leren over software, computers en IT-oplossingen
overleg

We staan op de drempel van een nieuwe evolutie in onze economie en maatschappij. Met steeds slimmere algoritmen zullen meer en meer processen geautomatiseerd kunnen worden. Geautomatiseerde systemen gebruiken artificiële intelligentie om beslissingen te nemen of menselijke beslissingen te ondersteunen door diepgaande data-analyse en neurale netwerken.

Door de snelle ontwikkeling van die technieken en de opkomst van Big Data en het Internet of Things kunnen niet alleen grote multinationals maar ook kleinere bedrijven kunstmatige intelligentie toepassen: zelfrijdende auto's kunnen problemen op het gebied van mobiliteit oplossen, met chatbots kunnen bedrijven aan efficiënte klantenservice doen en in games kan A.I. spelers van waardige tegenstanders voorzien.

VIVES is een van hogeschool met een ruime ervaring in Artificiële Intelligentie en een sterk team van specialisten. Binnen de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling leer je de skills die nodig zijn voor het toepassen van AI in software ter ondersteuning van bedrijfsmatige processen, productontwikkeling en probleemoplossende projecten.

Artificial Intelligence studeren

Je studie in een oogopslag

Opleidingstype

Studieroute

Aantal studiepunten

Waar kan ik dit volgen?

Toelatingsvoorwaarden

ECTS-fiches

Onderwijstaal

Wat leer ik in deze opleiding?

In de opleiding wordt eerst een brede informaticabasis gelegd. Je leert de fundamenten van programmeren (Python, Java, C#) en webtechnologie en maakt kennis met de basis van computersystemen en netwerken. Je specialisatie ligt echter in Artificial Intelligence en Informatieverwerking.

In de pijler informatieverwerking leer je operationele databanken hanteren en ontwerpen, maar je leert ook een datawarehouse bouwen en deze data analyseren en visualiseren (business intelligence, data analysis). Je wordt ook specialist in het hanteren van big data en de voorspellende waarde van data.

Wanneer we spreken over data, dan denken we ook aan IoT, the Internet of Things. Steeds meer apparaten worden voorzien van sensoren en verbonden met het internet. Zij produceren enorme hoeveelheden data. Je leert hoe dergelijke toestellen gebouwd worden, hoe ze hun data versturen en hoe we deze data opslaan, analyseren en gebruiken om (autonoom) beslissingen te nemen.

Na een inleiding in Artificial Intelligence in het eerste jaar, krijg je een diepgaande opleiding in Machine Learning en Deep Learning. Jij kan softwareontwikkelaars adviseren hoe ze deze geavanceerde technologieën moeten inbouwen in hun toepassingen, hoe ze data moeten verzamelen en trainen, enzovoort.

Naast deze specialistische vorming hebben we ook oog voor de Soft Skills. Je leert communiceren en een team leiden en je maakt kennis met de bedrijfseconomische context waarin deze toepassingen zullen draaien.

ai auto

Hoelang doe ik over deze opleiding?

Een professionele bachelor is een praktijkgerichte opleiding die je in drie jaar kan afronden. De opleiding bestaat uit zes semesters die over drie opleidingsfasen worden gespreid. Het programma omvat 180 studiepunten en is samengesteld uit opleidingsonderdelen waarvoor je credits (studiepunten) moet behalen. De meeste studenten volgen het reguliere programma waarvan de eerste opleidingsfase bestaat uit 60 studiepunten. Rekening houdend met de voorwaarden van het opleidingsprogramma kun je als student ook een individueel studieprogramma (ISP) samenstellen. Als je voor bepaalde opleidingsonderdelen niet zou slagen, dan pas je in samenspraak met een studietrajectbegeleider je individuele studieprogramma aan. 

student in les

Hoe ziet mijn studieroute eruit?

Het eerste jaar is gemeenschappelijk. Daar wordt de brede basis gelegd in de diverse pijlers van de informatica: software development (programmeren, web developmentà, IT-infrastructure (computers, servers en netwerken) en information management (databases, business intelligence) en je krijgt een inleiding in Artificial Intelligence. We verwachten geen voorkennis op het vlak van ICT en informatica. Je maakt in het eerste jaar ook kennis met het werkveld via sprekers, speed-dates en bedrijfsbezoeken.

Vanaf het tweede jaar krijg je meer vakken in je specialisatietraject Artificial Intelligence. De nadruk ligt veel meer op de specialistische vakken rond AI, data en IoT. Je maakt ook deel uit van het leerbedrijf ABINET. In dit leerbedrijf vervul je opdrachten voor reële klanten. Je onderhandelt zelf met je klant over zijn problematiek en de reikwijdte van het project en je zoekt naar een mogelijke oplossing.

In het derde jaar wordt je nog verder opgeleid in je specialisatie. Je wordt een echte specialist in AI. Je wordt daarnaast voorbereid op de praktijk. Het tweede semester is volledig gewijd aan praktijkwerk: zes weken werken voor ABINET, elf weken individueel op stage in een bedrijf. 

ai auto

Hoe dien ik als bedrijf een stage of eindwerkproject in?

In hun afstudeerjaar voeren de studenten een bachelorproef uit. Voor hun bachelorproef realiseren zij een informaticagerelateerd project in een bedrijf of organisatie. Zij schrijven hierover een eindwerkscriptie en presenteren het resultaat voor een jury van professionals uit het werkveld en docenten.

Aan de bachelorproef is een stage van elf weken gekoppeld. U vindt meer informatie over de bachelorproef op onze infopagina voor de bachelorproef. Via deze pagina kunt ook een aanvraag doen voor het organiseren van een stage.

overleg

Hoe kan ik als organisatie een beroep doen op het leerbedrijf?

De studenten zijn ook actief in een leerbedrijf Abinet. Via ons leerbedrijf leveren studenten voor een beperkte vergoeding IT-diensten aan scholen, vzw's en bedrijven.

Die diensten kunnen diverse vormen aannemen. Dit kan het zoeken zijn naar de juiste software of IT-oplossing om een bedrijfsproces te verbeteren, het ontwikkelen van een softwaretoepassing (mobiele app, webtoepassing, desktoptoepassing), of een analyse en optimalisatie van uw IT-infrastructuur. Kijk gerust op onze website of neem contact op met ons.

studente les

Projectwerk

In de loop van de opleiding komen studenten op verscheidene manieren in contact met het werkveld bijvoorbeeld door lezingen van gastsprekers, opdrachten in bedrijven en bezoeken aan vakbeurzen. Je maakt vanaf het tweede jaar ook deel uit van het leerbedrijf Abinet, waar je, samen met medestudenten, IT-diensten levert aan echte klanten. In het leerbedrijf ontwikkel je niet alleen je technische vaardigheden, maar ook je communicatieve vaardigheden, projectmanagementvaardigheden en je gevoel voor ondernemerschap.

Ga ik tijdens deze opleiding op stage?

Het zesde semester, dat is het tweede semester van het derde jaar, is volledig gewijd aan projectwerk en stage. In de eerste zes weken werk je fulltime voor diverse klanten binnen het leerbedrijf.

Na de projectperiode gaan de studenten twaalf weken op stage in een groter bedrijf, een softwarebedrijf, een bank, een productiebedrijf met een grote IT-afdeling, enzovoort. Stage wordt gecombineerd de bachelorproef. De studenten realiseren, alleen of per twee, een project in het bedrijf. Zij maken kennis met de arbeidscultuur in het bedrijf en worden geconfronteerd met de uitdagingen van het uitwerken van een groter project, met alle aspecten: analyse, ontwerp, realisatie, testen, implementatie, communicatie met de opdrachtgever, communicatie met het team, documentatie, enzovoort. De studenten presenteren in juni de resultaten van hun eindwerk voor een professionele jury.

Studeren in het buitenland

Wie tijdens zijn studies een persoonlijke internationale ervaring wil opdoen, zit in deze opleiding in pole position. We hebben met meer dan 140 hogescholen van Finland tot Griekenland en van Ierland tot Litouwen een samenwerkingsovereenkomst om er een semester te studeren. Of loop je liever stage in China, India, Mexico of Colombia? Dat kan ook. En of het bedrijfsleven je internationale ervaring zal weten te waarderen! 

Een buitenlandse ervaring kan diverse vormen aannemen. Je krijgt les van buitenlandse docenten en gaat naar internationale vakbeurzen. Je kan deelnemen aan internationale weken in buitenlandse hogescholen of je neemt deel aan buitenlandse studiereizen (o.a. China, New York en Washington). Je kan echter ook voor een semester of een heel academiejaar je studies in een buitenlandse universiteit of hogeschool doen, of stage doen in een bedrijf in het buitenland.

ai auto

Ontdek de wereld tijdens je studie!

Lesinhoud
archiefmappen

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt voor het succesvol doorlopen van je opleiding.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Vakken en inhoud

Benieuwd welke vakken je zult krijgen tijdens je opleiding? Check hieronder een beknopt overzicht of bekijk de volledige ECTS-fiche.

Vakken en inhoud

De opleiding toegepaste informatica begint met een gemeenschappelijk jaar waarin je basiskennis verwerft van softwareontwikkeling, IT-infrastructuur, dataverwerking en Artificial Intelligence. Vanaf het tweede jaar kies je je specialisatie. In de afstudeerrichting applicatie-ontwikkeling kun je kiezen tussen de specialisaties Software Development, Networks & Security of Aritifical Intelligence. Contact met het werkveld is bij uitstek een kenmerk van deze opleiding. Dit begint in het eerste jaar met bedrijfsbezoeken, speeddatings met professionals en gastdocenten. In het tweede en derde jaar ben je actief in het leerbedrijf ABINET waar je IT-opdrachten uitvoert voor echte klanten.

Hier vind je de ECTS-fiche van deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de accumulatie van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

Na een basisopleiding in de diverse pijlers van de informatica, word je ingewijd in domeinen als machine learning, deep learning, the internet of things en data-analyse.

Lessentabel

Download hier de lessentabel met een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen in de eerste, tweede en derde fase van je opleiding.

lessentabellen-artificial-intelligence-2021-2022.pdf

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal kan worden aangeboden in papieren vorm (gedrukte cursusteksten, readers, leer- en werkboeken, naslagwerken) of in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video).

Onze elektronische leeromgeving, Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zult er alle informatie over je vakken vinden, cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden en online met je docenten in contact kunnen komen.

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Wat na je studie Artificial intelligence?
student in les

Verder studeren

Na deze opleiding kan je, mits het volgen van een schakeljaar, verder studeren als master of science in de handelswetenschappen, master of science in het informatiemanagement, master of science in de toegepaste informatica, master of science in de industriële wetenschappen: informatica, master of science in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT. Je kunt ook de educatieve bachelor volgen.

2 mensen bij server

Aan de slag

Artificial Intelligence is niet meer voorbehouden voor academisch geschoold personeel. AI wordt in de praktijk zo vaak gebruikt dat praktijkervaring met AI in meer en meer bedrijven noodzakelijk is. Je kunt aan de slag als:

  • Data Analyst
  • Business Intelligence Consultant
  • AI Practitioner
  • Software Developer
  • IoT-specialist